#กดที่ชื่อวิดีโอ เพื่อดูใน youtube แบบเต็มจอ Full HD

Biosensor EP.41 | เฉลยโจทย์วิชาสามัญ ชีววิทยา เรื่องเซลล์

Biosensor EP.40 | จัดจำแนกองค์ประกอบของเซลล์

Biosensor EP.39 | เริ่มเรียนชีววิทยาแต่ละเทอมยังไงดี

Biosensor EP.38 | ปรับพื้นฐานการจำแนกหมวดหมู่ของสัตว์

Biosensor EP.37 | เฉลยวิชาสามัญ ชีววิทยา 64 (กล้องจุลทรรศน์)

Biosensor EP.36 | การลำเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

Biosensor EP.35 | ทางเดินหายใจของมนุษย์

Biosensor EP.34 | ทางเดินอาหารของมนุษย์ (human digestive tract)

Biosensor EP.33 | การถอดรหัส และ แปลรหัส (transcription and translation)

Biosensor EP.32 | โปรตีนมาจากไหน ?

Biosensor EP.31 | การจำลอง DNA (DNA replication)

Biosensor EP.30 | เฉลย! วิชาสามัญ ชีววิทยา 2564 (ปีล่าสุด)

Biosensor EP.29 | แฉ! วิชาสามัญ ชีววิทยา 2564 (ปีล่าสุด)

Biosensor EP.28 | การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (meiosis 3D)

Biosensor EP.27 | การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส mitosis 3D

Biosensor EP.26 | ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 3D

Biosensor EP.25 | การหายใจระดับเซลล์ 3D

Biosensor EP.24 | การหายใจเชิงแสง (photorespiration)

Biosensor EP.23 | การสังเคราะห์ด้วยแสง 3D

Biosensor EP.22 | การลำเลียงของพืช

Biosensor EP.21 | การลำเลียงสารระดับเซลล์

Biosensor EP.20 | การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืช

Biosensor EP.19 | โลกของเซลล์ แบบ 3 มิติ

Biosensor EP.18 | วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืช เป็นอย่างไร?

Biosensor EP.17 | ข้างในหูมีอะไร หูทิพย์ 3D

Biosensor EP.16 | ชำแหละแบคทีเรียทุกซอกทุกมุม

Biosensor EP.15 | โครงกระดูกมนุษย์ 3 มิติ ขยับได้ สุดล้ำ!!!

Biosensor EP.14 | จำเส้นประสาทสมองมนุษย์ได้ภายใน 7 นาที !!!

Biosensor EP.13 | รู้จักกล้องจุลทรรศน์ (microscope) ใน 11 นาที

Biosensor EP.12 | แนะนำวิธีเรียนชีววิทยาสุดปัง!!!

Biosensor EP.11 | N-waste กับแนวข้อสอบ PAT2

Biosensor EP.10 | Erythroblastosis fetalis (วิชาสามัญ 63)

Biosensor EP.9 | PCR ที่ไม่ใช่ CPR

Biosensor EP.8 | คนอย่างฉันก็มีหัวใจ

Biosensor EP.7 | สูตรลัด พันธุศาสตร์ ก่อนจะสอบต้องรู้!!!

Biosensor EP.6/2 | (โจทย์) กลไกการแลกเปลี่ยนแก๊ส

Biosensor EP.6/1 | กลไกการแลกเปลี่ยนแก๊ส

Biosensor EP.5.2 | ทำไมฉันถึงเป็นไม่เหมือนพ่อกับแม่ (พันธุประวัติ)

Biosensor EP.5.1 | ทำไมฉันถึงเป็นไม่เหมือนพ่อกับแม่ (พันธุประวัติ)

Biosensor EP.4 | รู้จักทุกซอกทุกมุมของทางเดินอาหารมนุษย์

Biosensor EP.3 | มนุษย์เราหายใจได้ยังไงกันน้า ???

Biosensor EP.2 | รู้จัก DNA จบ!!! ครบ!!! ในคลิปเดียว

Biosensor EP.1 | โครโมโซม และ ชุดโครโมโซม ตกลงนับยังไงกันแน่ ?